فارسی English
  • 09145820400, 04135401616
  • اتاق های هتل آپارتمان ارس تبریز

  • اتاق های هتل آپارتمان ارس تبریز

  • اتاق های هتل آپارتمان ارس تبریز

  • اتاق های هتل آپارتمان ارس تبریز

  • ساختمان هتل آپارتمان ارس تبریز

  • لابی هتل آپارتمان ارس تبریز

تخفیف فوق العاده برای مناسبت های ویژه

از تخفیفات فوق العاده ما در بازه زمانی زیر استفاده نمایید.
( از تاریخ 20 ,مرداد تا تاریخ 30 ,شهریور 1396:
11% تخفیف در تمامی اتاق های هتل مان !)
تخفیف بصورت خودکار در صورتی که در این بازه اتاقی انتخاب کنید اعمال می شود.

11%